znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno Goro

FUDŠ se je v lanskem letu prijavil na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro v letih 2018 – 2020 s temo Testing the model of Reward Management in the context of tipping in Montenegro and Slovenia/Testiranje modela nagrajevanja z napitninami v Črni gori in Sloveniji.

Raziskovalni projekt je usmerjen v doseganje treh glavnih ciljev: znanstvenega, praktičnega in teoretičnega.

 • Znanstveni cilji - znanstveni cilj je zaznati katere so ključne potrebe in motivi zaposlenih za napitnino.

• Praktični namen - praktični cilj te raziskave je ocena predhodnih izkušnj v obeh vključenih državah in testiranje modela nagrajevanja z napitninami. • Teoretične namen: opis trenutnega stanja in analiza učinkov trenutne urejenosti.

 

Projekt se je začel s 1.8.2018 in se bo zaključil z 31.7.2020.

V tem obdobju se predvideva več medsebojnih obiskov. Rezultati raziskav bodo objavljeni na konferencah in v izbranih revijah.