Aktualnosti in dogodki

PRILOŽNOST ZA SODELOVANJE ŠTUDENTOV FUDŠ IN PRIDOBIVANJE NEPRECENLJIVIH DELOVNIH IZKUŠENJ

Včeraj, 28. 1. 2019 se je na dislokaciji FUDŠ, Leskoškovi 9e odvijal že tradicionalni dogodek Zimski tabor FUDŠ / FIŠ, kjer so se zbrali sodelavci obeh fakultet.

ph.D Studies of Sociology in Slovenia!

Največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa je 25. in 26.

Študenti v okviru študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu Socialni menedžment pridobijo naslednje splošne kompetence in predmetnospecifične kompetence

Strani