Aktualnosti in dogodki

Evropska unija naziv Center odličnosti podeli visokošolskim institucijam, ki so ključna točka kompetenc in znanja s pomembnega področja EU študij.

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONAVLJANJE LETNIKA 2019/20

Fakulteta za uporabne družbene študije podeljuje naslove in priznanja osebam za izjemne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu, ki pomembneje prispev

Doc. dr. Jana Krivec in doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih gostujeta na Moscow State University for Psychology and Education.

                                                                                                                          

Strani