Aktualnosti in dogodki

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONAVLJANJE LETNIKA 2019/20

Fakulteta za uporabne družbene študije podeljuje naslove in priznanja osebam za izjemne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu, ki pomembneje prispev

Doc. dr. Jana Krivec in doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih gostujeta na Moscow State University for Psychology and Education.

                                                                                                                                          

 
Vljudno vabljeni na medkulturno izkušnjo, dne 9. 5. 2019 ob 17h v Odprti prostor, EDA center, Nova Gorica.
 

Na podlagi Pravilnika o nagradah ter drugih priznanjih in častnih naslovih Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 24.3.2016 objavlja Komisija za podelitev naslovov in priznanj

Strani