Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

- podpora študentom med študijem,

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,

- svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,

- organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,

- spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva –  izr. prof. dr. Mateja Rek (mateja.rek@fuds.si)

2. koordinator tutorstva – asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si

3. tutorji učitelji v študijskem letu 2016/2017

· I. stopnja

 Uporabne družbene študije (NG) – asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si) 

Uprorabne družbene študije (LJ) – prof. dr. Matej Makarovič (matej.makarovic@fuds.si)

Socialni menedžment (NG) –  asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si)

Socialni menedžment  (LJ) –prof. dr. Matej Makarovič (matej.makarovic@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) – viš. pred. dr. Jana Krivec (jana.krivec@fuds.si)  

· II. stopnja

Medkulturni menedžment (NG) – prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si)

Medkulturni menedžment (LJ) – izr. prof. dr. Mateja Rek (mateja.rek@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) –  asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

Psihosocialna pomoč (LJ) – asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

· III. stopnja

Sociologija (NG, LJ) – red. prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si

4. tutorji študenti

Elena Gligorovska - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (elena.gligorovska90@gmail.com)

Gordana Guštin - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (gordana.gustin1@gmail.com)

Martin Bevc - študent študijskega programa Medkulturni menedžment (bevc.martin@gmail.com)

 

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.