Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

- podpora študentom med študijem,

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,

- svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,

- organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,

- spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva –  izr. prof. dr. Mateja Rek (mateja.rek@fuds.si)

2. koordinator tutorstva – asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si

3. tutorji učitelji v študijskem letu 2017/2018

· I. stopnja

 Uporabne družbene študije (NG) – asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si) 

Uprorabne družbene študije (LJ) – prof. dr. Matej Makarovič (matej.makarovic@fuds.si)

Socialni menedžment (NG) –  asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si)

Socialni menedžment  (LJ) –prof. dr. Matej Makarovič (matej.makarovic@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) – doc. dr. Jana Krivec (jana.krivec@fuds.si)  

· II. stopnja

Medkulturni menedžment (NG) – prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si)

Medkulturni menedžment (LJ) – izr. prof. dr. Mateja Rek (mateja.rek@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) –  asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

Psihosocialna pomoč (LJ) – asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

· III. stopnja

Sociologija (NG, LJ) – red. prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si

4. tutorji študenti

Senad Ogrešević, uvajalni tutor, tutor za tuje študente - študent študijskega programa Medkulturni menedžment (senadogres2015@gmail.com

Rifeta Halikotić, uvajalni tutor, tutor za tuje študente - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (rifeta_halikotic@hotmail.com)

Katarina Ratej, uvajalni tutor, tutor za tuje študente - študentka študijskega programa Medkulturni menedžment (katarinaratej@gmail.com)

Nina Mikuš, uvajalni tutor, tutor za tuje študente - študentka študijskega programa študijskega porgrama Psihosocialna pomoč, druga stopnja (mikus.nina@gmail.com)

Gordana Guštin, uvajalni tutor, tutor za tuje študente, tutor za študente s posebnimi potrebami - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (gordana.gustin1@gmail.com)

Jovana Ivanovska, uvajalni tutor, tutor za tuje študente - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (ivanovska32@gmail.com)

Monika Mrevlje, uvajalni tutor, tutor za tuje študente - študentka študijskega programa Medkulturni menedžment 

 

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.