Sodelovanje z Moscow State University of Psychology and Education

    

V okviru programa Erasmus+ KA107 izvajamo na FUDŠ projekt mobilnosti v socelovanju z MUSPE (Moscow State University of Psychology and Education), Rusija. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja štirih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in štirih sodelavcev MSUPE v Sloveniji. 

 

Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ KA107: