red. prof. dr. Borut Rončević

Sodelovanje: 
Predavatelj
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavatelj v študijskem letu 2017/18 sodeluje pri predmetih: Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah, Primerjalne raziskovalne metode, Kvalitativna metodologija, Kvalitativno raziskovanje v družboslovju, Kvalitativna analiza, Oblikovanje javnih politik in javnih financ, Metode triangulacije, Sodobne teorije v ekonomski sociologiji, Metode kvalitativne analize.