Razpis za predlaganje kandidatov za podelitev naslovov in priznanj Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v letu 2019

Na podlagi Pravilnika o nagradah ter drugih priznanjih in častnih naslovih Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 24.3.2016 objavlja Komisija za podelitev naslovov in priznanj dne 26.4.2019 naslednji

Razpis za predlaganje kandidatov za podelitev naslovov in priznanj

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v letu 2019

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju FUDŠ) vabi vse člane Akademskega zbora FUDŠ, zaposlene na FUDŠ ter člane Študentskega sveta FUDŠ, da pošljejo svoje predloge kandidatov za podelitev naslovov in priznanj FUDŠ ( z izpolnitvijo priloženega obrazca). Pri oddaji predloga je potrebno pridobiti soglasje predlaganega kandidate, katerega prilagamo tu - soglasje kandidata.

FUDŠ podeljuje naslednje naslove in priznanja:

  • naslov zaslužni profesor upokojenim rednim profesorjem, ki so ali še sodelujejo s fakulteto in so pomembno prispevali k razvoju znanstvene dejavnosti ter uspešno opravljali svoje pedagoško in mentorsko delo
  • naslov častni doktorat posameznikom za izjemne dosežke oziroma za ustvarjanje pogojev, ki prispevajo k razvoju znanosti in visokega šolstva
  • priznanja pravnim ali fizičnim osebam iz Slovenije ali tujine za zasluge in podporo pri razvoju znanosti ter pri izvajanju visokošolskega izobraževanja in raziskovalne dejavnosti ali uveljavitvi fakultete doma ali v tujini
  • priznanja zaposlenim in zunanjim pedagoškim oz. raziskovalnim sodelavcem za dosežke na področju pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela v preteklem koledarskem letu
  • priznanja strokovnim sodelavcem za njihove prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti in poslovanja fakultete v preteklem koledarskem letu
  • Gosarjeva priznanja svojim študentom za najboljša zaključna dela ter za pomembne znanstveno-raziskovalne dosežke.

Za vse, kar s tem razpisom ni določeno, se uporablja Pravilnik o nagradah ter drugih priznanjih in častnih naslovih Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 24.3.2016.