PROJEKTI PO KREATIVNI POTI DO ZNANJ 2017-2020, 2. odpiranje

PRILOŽNOST ZA SODELOVANJE ŠTUDENTOV FUDŠ IN PRIDOBIVANJE NEPRECENLJIVIH DELOVNIH IZKUŠENJ

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020, 2. odpiranje.

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje treh zanimivih in tematsko raznolikih projektov v katerih so ključni akterji študenti iz različnih študijskih smeri, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekti so zasnovani interdisciplinarno in se bodo izvajali od marca do konca julija 2019.

Projekti, ki jih bomo izvajali na FUDŠ so:

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektih, da vključno do 8.2.2019 izpolnijo spletno prijavnico.

Študenti lahko sodelujete na projektih PKP:

  • če imate status študenta (delo preko študentske napotnice),
  • če niste v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS v evidenci brezposelnih oseb, registrirani kot samostojni podjetniki,
  • sodelujejo lahko študenti, ki so že sodelovali v PKP ali ŠIPK projektih v preteklih letih.

Trajanje projektov je 5 mesecev. Projekti bodo potekali od 1.3.2019 do 31.7.2019. Nagrada za sodelovanje je  5,38 EUR/uro neto, vsak študent lahko opravi največ 40 ur na mesec. Sodelujejo lahko študenti iz vseh študijskih smeri na 1. in 2. stopnji na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Več informacij na naslovu: projektna.pisarna@fuds.si.

Projektna pisarna FUDŠ