Projekti

Raziskovalna vizitka FUDŠČe želite sodelovati z nami v naših projektih oz. vas zanima določena raziskava, prosimo kontaktirajte Projektno pisarno na projektna.pisarna@fuds.si. Pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FUDŠ. Preverite tudi seznam vseh projektov od leta 2007 dalje.

 

Financer

Naslov projekta

Obdobje 

Erasmus+ (KA107)

Moscow State University of Psychology and Education, Ruska Federacija

2018 - 2020
Creative Europe (2014-2020) ID: Babylon 2018
Erasmus+

Mobilnost v visokošolskem sektorju med državami programa

2014 - 2020

ESRR – Interreg Danube

KnowING IPR - Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and Intellectual Property Rights Management

2018-2021

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekt ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018«

Naslov projekta: »Zasnova programa trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju«

2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020«:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe     

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

2018

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2017

2018

ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij, JR Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev v letih 2017 in 2018

2017 - 2018

ESRR – Interreg Adrion

Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region

2018 - 2019

ERSS – Interreg Central Europe

Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises

2017 - 2020

Erasmus+ KA 107

Mobilnost v visokošolskem sektorju s partnerskimi državami (Lebanese American University, Libanon)

2017 - 2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018:

Spletno svetovanje študentom v stiskah

2017

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2016/2017«:

Inovativni pristopi k zagotavljanju odgovornih in pluralnih medijev v Sloveniji

Razvoj spletnega osebnega psihosocialnega svetovalca

Program ustrezne oblike pomoči v primeru prekomernega igranja računalniških iger

Načrtovanje izhodišč razvojne strategije trajnostnega turizma v regiji,

Travma nekoč in danes - inovativni pristopi pri obravnavi travme

2017

Občina Tolmin

Raziskava o vplivu festivalskega turizma v Občini Tolmin

2017

Radio 1

Analiza vprašalnika na temo dojemanja Koroškega radia

2017

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2016

2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016

2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

2016

Mladinski center Nova Gorica

Analiza rezultatov ankete o mladinskih dejavnostih in programi v Mestni občini Nova Gorica

2016

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev

2016

Vrhovno sodišče RS

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

2015 - 2016

Ministrstvo za kulturo

Analiza medijskega prostora v Republiki Sloveniji

2015

Erasmus+ (KA 107)

Mobilnost v visokošolskem sektorju s partnerskimi državami (American University Beirut, Libanon)

2015 - 2017

ARRS

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti

2015

ZRSZ

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

2015

ESS, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Po kreativni poti do znanja 2. odpiranje: 11047-40/2014 -

Medosebni odnosi in transparetna komunikacija

Prenova poslovnega modela usposabljanja zaposlenih za storitve kitajskih gostov

Socialno podjetništvo v Sloveniji: gonilnik in zaviralci njegovega razvoja 

2015

ARRS

UNESCO program MOST

2015

ESS, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Po kreativni poti do znanja 1. odpiranje: 11047-16/2014:

Spletna komunikacijska orodja v proizvodni tehnologiji

Dokumetacijski sistemi za varovanje intelektualne lastnine

Procesni simulator za ključne spodbujevalne tehnologije

2014

MDDSZ

Analiza trga študentskega dela v Sloveniji 

2013

MIZŠ - ESS 

Celovit internacionaliziran fakultetni sistem kakovosti – CIFSK -  OP13.2.3.3.08.0009  -
Pogodba št. 3330-13-500298 

2012 - 2015

MIZŠ - ESS 

Teorija kaosa  - OP13.2.3.3.05.0032 -
Pogodba št. 3330-12-500009 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-42

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Globalni trendi v vsakdanjem življenju: Izzivi individualizacije - OP13.2.3.3.05.0031 - Pogodba št. 3330-12-500012 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-39

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Računalniška obdelava kvalitativnih podatkov - OP13.2.3.3.05.0030  -
Pogodba št. 3330-12-500007 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-34

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Računalništvo v oblaku - OP13.2.3.3.05.0029 -
Pogodba št. 3330-12-500006 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-32 

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Globalni trendi v vsakdanjem življenju: Izzivi racionalizacije - OP13.2.3.3.05.0020 -
Pogodba št. 3330-12-500013 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12- 40

2012

MIZŠ - ESS 

Oblikovanje pogojev regionalnega in lokalnega razvoja - OP13.2.3.3.05.0019  -
Pogodba št. 3330-12-500024 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12- 37

2012

MIZŠ - ESS 

Računalniška simulacija procesov - OP13.2.3.3.05.0018 -
Pogodba št. 3330-12-500008 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12- 36

2012

MIZŠ - ESS 

Mehke množice in primerjalne analize podatkov - OP13.2.3.3.05.0017 -
Pogodba št. 3330-12-500005 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-29

2012

MIZŠ - ESS 

Sistemi v podporo odločanju - OP13.2.3.3.05.0003 - 3211-11-000266

2012

MIZŠ - ESS 

CRIPREDE v akciji - OP13.2.3.3.05.0004 -3211-11-000267                               

2012

MIZŠ - ESS 

Inovativna shema 2012 - OP13.2.1.5.12.0001 

2012 - 2015 

MO RS

Projekt »Varnostna kultura, varovanje tajnih podatkov in zaščita kritične infrastrukture v MO« (VARKULT) 

2011 - 2012

 7th EU Framework Programme, call FP7-SSH-2010-1

Projekt Addictions and lifestyles in contemporary Europe (ALICE-RAP) 

2011 - 2016

ARRS

Infrastrukturni program Slovenski utrip 

2009 - 2014

ARRS

Programska skupina Demokracija in razvoj 

2009 - 2016

ARRS

L5 - 0654 Lokalna in regionalna razvojna jedra (aplikativni)

2008 - 2010

ARRS

V5- 0417 Regionalizacije in slovenski izobraževalni sistem – družbeni in upravni vidiki 

2008 - 2010

ARRS

V5 - 0461 Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine (CRP)

2008 - 2010

ARRS

V5 - 0471 Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov (CRP)

2008 - 2010

HIT d.o.o.

Projekt analize in izračuna družbenih stroškov iger na srečo v Sloveniji 

2007 - 2008

HIT d.d.

 (1) Zagotavljanje redno ažuriranega pregleda nad raziskavami na področju igralništva; (2) Igralništvo in družbeno okolje: primer Nove Gorice; (3) Analiza javnega diskurza in javnega mnenja

2007 - 2013

MO RS 

Projekti na področju raziskav javnega mnenja 

2007 - 2010

 

Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2018