Projekt: Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises INNO – WISEs

Projekt:

Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises

INNO – WISEs

V Milanu se je 28. in 29. avgusta 2017 odvilo prvo projektno srečanje projekt skupine INNO-WISEs. INNO-WISEs je triletni projekt sofinanciran v okviru programa Interreg Central Europe v katerem sodeluje 12 projektnih partnerjev. FUDŠ sodeluje v projektu kot projektni partner odgovoren za izvedbo delovnega paketa v katerem se izvaja raziskava o inovativnih tehnologijah in menedžerskih veščinah v socialnih podjetjih, ki zaposlujejo težje zaposljive osebe. Raziskava, ki jo bomo izvedli na FUDŠ bo temelj za vse aktivnosti, ki se bodo izvajale v nadaljnjem poteku projekta in bo potekala v 4 državah (Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska). V projektu sodeluje tudi organizacija iz Belgije (Ensie), organizacija, ki združuje socialna podjetja na ravni Evrope. Na projektnem srečanju je dr. Tea Golob predstavila načrt izvedbe raziskovalnega dela na projektu. Vodja projektne pisarne Jasmina Jakomin  pa je sodelovala v delu finančnega in komunikacijskega vodenja projekta.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani INNO-WISEs.