Podiplomski doktorski študijski program Sociologija
Stopnja (in vrsta) programa: Doktorski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica
Strokovni naziv: Doktor znanosti oz. Doktorica znanosti

Ste ambiciozni in želite doseči nekaj pomembnega? Ste razmišljujoč, inovativen človek in želite odkriti nekaj novega?