Visokošolski strokovni program Socialni menedžment
Stopnja (in vrsta) programa: visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: diplomant socialnega menedžmenta oz. diplomantka socialnega menedžmenta

Želite prispevati k trajnostnemu razvoju družbe? Postati menedžer s čutom za družbo in soljudi? Želite delati v javno dobro?