prof. dr. Mateja Rek

Področje raziskave: 
sociologija, medijske študije, kulturne študije
Življenjepis: 

Mateja Rek je bila med leti 2000 in 2004 zaposlena kot manager na Open Society Education Programs - South East Europe (OSEP-SEE), med leti 2004 in 2008 je delala kot mlada raziskovalka in asistentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (na Centru za teoretsko sociologijo), od oktobra 2008 pa dela kot visokošolska učiteljica na Fakulteti za medije v Ljubljani in na Fakulteti za uporabe družbene študije v Novi Gorici. Med leti 2009 in 2013 je bila dekanja Fakultete  za medije v Ljubljani. Znanstvenega dela se loteva interdisciplinarno, raziskovalno se ukvarja predvsem s sledečimi temami: družbeno spreminjanje in razvoj, medkulturna analiza, aktivno državljanstvo in globalna/ transnacionalna civilna družba, (medijska) konstrukcija realnosti, medijska pismenost. Od 1.10.2016 do 31.8.2018 opravljala funkcijo dekanje na FUDŠ.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavateljica v študijskem letu 2017/18 sodeluje pri predmetih: Menedžment medkulturnih razlik, Komuniciranje v medkulturnem okolju, Organizacijsko komuniciranje, Osnove komuniciranja v organizaciji, Odnosi z javnostmi.
Delovno mesto: 
visokošolski učitelj