Prejemniki priznanj na FUDŠ v letu 2019

Fakulteta za uporabne družbene študije podeljuje naslove in priznanja osebam za izjemne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju fakultete. 

Priznanja se podeljujejo tudi študentom za najboljša zaključna dela in za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke.

Rezultati nagrajenih oseb so nad pričakovanimi rezultati na posameznih področjih.

Letos je fakulteta podelteta na slavnostni podelitvi diplom, ki je potekala dne 7.6.2019 v Mestni občini Nova Gorica podelila skupno 12 priznanj, 6 priznanj zaposlenim na fakulteti ter 6 priznanj študentom za najboljša zaključna dela, ki so bila napisana v obdobju od junija 2016 do maja 2019. 

Fakulteti je v čast, da se lahko pohvali s tako izjemnimi zaposlenimi in študenti, ki so s svojimi rezultati največji ponos fakultete.

Več o prejemnikih priznanj si preberite v brošuri Prejemniki priznanj na FUDŠ.