Predavanje v okviru projekta PKP »Depresija in njen učinek na delovno učinkovitost«

Vabilo na predavanje z naslovom

»Depresija in njen učinek na delovno učinkovitost«

v ponedeljek, 27. 8. 2018 ob 10. uri

na Fakulteti za uporabne družbene študije v Ljubljani (Leskoškova 9e, Ljubljana).

Predavala bo ga. Nataša Bošnjaković iz podjetja Talk Through, informacijski sistemi d.o.o.

Depresija je bolezen, ki predstavlja razsežen problem. Po podatkih WHO v svetu z depresijo ima 300 milijonov ljudi različnih starosti. Predstavnica podjetja Talk Through bo predstavila praktični vidik depresivnih težav na Slovenskem prostoru. Poudarek bo na predstavitvi vpliva depresije na delovni proces ter soočanje s to problematiko. Predstavila bo tudi spletni portal za psihosocialno svetovanje in psihoterapijo mojpsihoterapevt.si. Na kratko bodo povzeti tudi rezultati raziskave izvedene v okviru projekta PKP ter uporabo teh rezultatov v praksi kot jo vidijo v podjetju Talk Through ter njihovo družbeno korist. Predstavljene bodo želje organizacije, ki deluje na trgu pri kompetencah študentov kot potencialnih zaposlenih. Predstavljene bo tematike, pri katerih bi se lahko v sodelovanju med organizacijo iz gospodarstva, pedagoških mentorjev in študentov v potencialnih projektih, raziskovalnih ali diplomskih nalogah nadaljevalo vzpostavljeno sodelovanje.

Predavanje bo potekalo v okviru prenosa znanja v projektu

»Po kreativni poti do znanja 2017-2020«

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo