predavanje "samostojni podjetnik"

Vabimo vas na predavanje z naslovom

Samostojni podjetnik

v četrtek, 23. 5. 2019 ob 18.00. uri

na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva 19.

 

V sklopu predavanja bo bodočim študentom predstavljen način postavljanja kariernih ciljev na osnovi karierne poti predavatelja. Tako bodo bodoči študentje pridobili ustrezne kompetence za karierno načrtovanje s čimer bodo uspešneje in predvsem bolj učinkovito opravljali študijske obveznosti.

Opis: Andrej  Šumer, podjetnik na področju razvoja turizma. Izrazit terenski delavec. Verjamem in zagovarjam zelo preprosto dejstvo: turizem je v pisarnah in na delavnicah na dolgi rok nemogoče uspešno razvijati. Zato ob vsakem turističnem projektu želim čim prej oditi na teren. Med ljudi. Med ponudnike. In med ostale akterje. Ter nato razviti ponudbo, ki je na eni strani kvalitetna in na drugi strani uresničljiva v skupno zadovoljstvo vseh. Enako velja za izvedbo raziskav, razvoja turističnih produktov, izboljšanje kakovosti  turističnih produktov in ostalih dejavnosti v turizmu. Terenskega dela ni nikdar preveč vedno ga je premalo!

Spletna stran: www.urtp.si

 

Predavanje bo potekalo v okviru projekta :

Prenos znanja v okviru projekta »Po kreativni poti do znanja 2017-2020, 2. odpiranje«

»Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih«