POZIV ZA ODDAJO PRISPEVKOV REVIJA Research in Social Change (RSC)

  • Rok za oddajo prispevkov: 3. maj 2018
  • Odprto-dostopna revija (open access journal)
  • Brez stroškov objave
  • Jezik: angleški

Kontakt : rsc@fuds.si


Spletna stran: http://www.fuds.si/sl/research-social-change

Research in Social Change je nova mednarodna revija, ki jo izdaja Fakulteta za uporabne
družbene študije v Novi Gorici. Gre za multidisciplinarno revijo, ki objavlja prispevke
izključno v angleškem jeziku. Publikacija vključuje prispevke s področja družboslovnih
znanosti in humanistike. Njihov namen je teoretsko in praktično prikazati aplikativnost ter
uporabnost družboslovnih znanosti. Ker je področje družboslovja in humanistike obsežno,
RSC objavlja predvsem tematsko zaokrožene revije, ki obravnavajo specifično tematiko iz
več zornih kotov, oziroma več disciplin. S tem RSC bistveno prispeva k interdisciplinarnemu
razumevanju fenomenov v družbi ter prikazuje različne pristope k reševanju in razumevanju
le-teh.

Teme RSC se navezujejo na sodobne spremembe, novonastale situacije v globalni,
informacijski, multikulturni ter mobilni družbi. Kot takšna, RSC odpira nove teme in s tem
nove pristope k raziskovanju družbenih sprememb.

RSC pokriva aktualne teme s področja zgodovine, pedagogike in izobraževanja, migracij in
mobilnosti, znanosti in tehnologije (STS), antropologije, ekonomije, političnih znanosti ter
drugih aplikativnih področij. Teme, ki jih RSC odpira so nove, relevantne in bodo zato tudi v
prihodnosti zagotavljale umeščenost revije v mednarodni prostor.

Uredniki vabijo avtorje k oddaji izvirnih prispevkov. Z oddajo prispevka avtor potrjuje, da je
delo izvirno, in da ni v procesu objavljanja pri katerem koli drugem založniku.

Prispevki naj obsegajo 6000-8000 besed. Vsi prispevki bodo recenzirani z anonimno
recenzijo. Prispevki, ki bodo v postopku recenzije ocenjeni pozitivno, bodo sprejeti v objavo.