PKP - Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

V okviru projekta Po kreativni poti, z naslovom: Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih, so študenti skupaj z mentorji izdelali priročnik z istim naslovom.

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, je bil finaciran s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. V okviru projekta, ki ga je vodil izr.prof.dr.Andrej Raspor je sodelovalo je skupaj 7 študentov, dva pedagoška iz FUDŠ in dva delovna mentorja iz gospodarstva.

Vključeni organizacijo so bili Poetic Outline, Petra Mittoni Vavtar, s.p. in Mladinski center Zagorje ob Savi.

S klikom na zgornjo fotografijo si lahko preberete zelo zanimiv priročnik, ki je nastal v okviru tega projekta.