Organiziranost

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je vrhunski center družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno oz. regijsko okolje in nacionalne trge dela, ki izrablja številne še neizkoriščene možnosti v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje, pri čemer sledi trendom razvoja družbenih ved.

Vodstvo fakultete:

Dekanja: izr.prof. dr. Mateja Rek

Prodekanja za študijske in študentske zadeve: doc. dr. Lea Prijon

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno dejavnost: doc.dr.Tea Golob

Tajnik fakultete: Klara Remec

Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Matevž Tomšič
Predsednik Akademskega zbora: prof. dr. Dejan Jelovac
Predsednik Študentskega sveta: Thomas Peter Škofca; Podpredsednica: Maruša Istenič

Člani Upravnega odbora:

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • izr. prof. dr. Janez Povh
 • izr. prof. dr. Nadja Damij
 • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
 • Sara Černe, študentka

Člani Senata:

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • doc. dr. Lea Prijon
 • izr. prof. dr. Nadja Damij
 • izr. prof. dr. Mateja Rek
 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • doc. dr. Tea Golob
 • doc. dr. Jana Krivec
 • Barbara Gril, študentka
 • Monika Mrevlje, študentka
 • Thomas Peter Škofca, študent

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Lea Prijon - predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • doc. dr. Nevenka Podgornik, članica
 • asist. Petra Kleindienst, članica
 • Maruša Istenič, študentka

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo: 

 • doc. dr. Tea Golob, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • red. prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Petra Kleindinest, študentka

Komisija za kadrovske zadeve:

 • izr.prof.dr. Mateja Rek, predsednica
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Janez Mlakar
 • Maruša Istenič, študentka

Komisija za kakovost in evalvacijo:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • doc. dr. Lea Prijon , članica iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Primož Rakovec, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. iur, članica iz vrst strokovnih sodelavcev
 • Petra Kleindienst, študentka

Disciplinska komisija:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Sebastjan Kristovič, namestnik predsednika
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Andrej Kovačič, namestnik člana
 • Dejan Valentinčič, študent

Komisija za etičnost raziskovanja:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • viš. pred. dr. Jana Krivec, članica
 • Sara Černe, študentka 

Komisija za podelitev naslovov in priznanj:

 • prof. dr. Matevž Tomšič, predsednik
 • prof. dr. Dejan Jelovac, član
 • izr. prof. dr. Mateja Rek,članica
 • asist. Petra Kleindienst, članica
 • Klara Remec, Glavni tajnik, članica

 

 • Svet zaupnikov:
 • Matej Arčon, župan MONG
 • Uroš Saksida, bivši direktor VIRS Primorske
 • dr. Barbara Hvalič Erzetič, direktorica VIRS Primorske
 • msgr. Slavko Rebec, rektor škofijske gimnazije Vipava
 • Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka
 • Marjan Zahar, član uprave HIT d. d.
 • Metka Kolenc, profesorica zgodovine in italijanščine, SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Predstavniki študentov v študentskem svetu FUDŠ:

 • Thomas Peter Škofca, 3.letnik UDŠ, predsednik ŠS
 • Maruša Istenič, 3.letnik UDŠ, podpredsednica ŠS
 • Monika Mrevlje, 3.letnik UDŠ, članica
 • Sara Černe, 1.letnik PSP - MAG, članica
 • Petra Kleindinest, 3.letnik SOC -DR, članica
 • Jernej Čuš, 3.letnik UDŠ, član
 • Urška Bogataj, 2.letnik SOC- DR, član