Organiziranost

VOLITVE DEKANA IN ČLANOV SENATA FAKULTETE ZA OBDOBJE 2019-2021
 
Skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ je Upravni odbor FUDŠ dne 26.6.2019 sprejel naslednji sklep  
(1) Z dnem sprejema tega sklepa se skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ z dne 13.6.2011 začne postopek za volitve dekana FUDŠ.
(2) Rok za evidentiranje kandidatov za dekana je 15 dni od dneva izdaje tega sklepa, t.j. do 11.7.2019.
(3) Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: Klara Remec (predsednica), Janja Mikulan Kildi (članica), Goran Babić (član).
 
Skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ je Senat FUDŠ dne 26.6.2019 sprejel naslednji sklep
(1) Z izdajo tega sklepa se skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ z dne 13.6.2011 začne postopek za volitve članov senata FUDŠ.
(2) Rok za vložitev kandidatur je 15 dni od dneva objave tega sklepa, t.j. do 11.7.2019.
(3) Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: Klara Remec (predsednica), Janja Mikulan Kildi (članica), Goran Babić (član).
 
Z dnem objave sklepa Senata in sklepa UO pričnejo teči roki za volilna opravila. Vabljeni vsi  pedagoški sodelavci, nepedagoški sodelavci ter člani študentskega sveta, da
- do 11.7.2019 evidentirajo kandidate za dekana fakultete
- do 11.7.2019 predlagajo kandidate za člane senata.
 
Predlogi za člane senata morajo vsebovati imena kandidatov in podano soglasje kandidatov h kandidaturi ter ime in priimek predlagatelja, evidentiranje kandidata za dekana pa samo ime in priimek kandidata ter predlagatelja.
 
Obrazec soglasja h kandidaturi za člana senata najdete tu.
 

Volilna komisija za volitve dekana in članov senata FUDŠ za mandatno obdobje 2019-2021 dne 23.7.2019 objavlja sklep o evidentiranem kandidatu za dekana ter o kandidatih za člane senata FUDŠ

------------------------------------------------------------------------------

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je vrhunski center družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno oz. regijsko okolje in nacionalne trge dela, ki izrablja številne še neizkoriščene možnosti v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje, pri čemer sledi trendom razvoja družbenih ved.

Dekan: prof. dr. Borut Rončević

Prodekanja za študijske in študentske zadeve:  doc. dr. Petra Kleindienst

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno dejavnost: doc. dr. Tea Golob

Prodekan za mednarodno sodelovanje: prof. dr. Matevž Tomšič

Glavni tajnik fakultete: Klara Remec

Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Matej Makarovič
Predsednik Akademskega zbora: prof. dr. Dejan Jelovac
Predsednica Študentskega sveta: Rok Bratina / Podpredsednik Študentskega sveta: Barbara  Mikuž

Člani Upravnega odbora:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predstavnik ustanovitelja
 • prof. dr. Matevž Tomšič, predstavnik ustanovitelja
 • izr. prof. dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja
 • dr. Tamara Besednjak Valič, predstavnica ustanovitelja
 • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
 • Kaja Koražija, študentka

Člani Senata:

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • doc. dr. Lea Prijon
 • doc. dr. Tamara Besednjak Valič
 • prof. dr. Mateja Rek
 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • doc. dr. Tea Golob
 • doc. dr. Jana Krivec
 • doc. dr. Petra Kleindienst
 • Manca Kosmač Vrabec, študentka
 • Rok Bratina, študent
 • Peter Pavšič, študent

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Petra Kleindienst  - predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • asist. dr. Tjaša Stepišnik Perdih, članica
 • Viljem Sindičič, študent

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo:

 • doc. dr. Tea Golob, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Urška Bogataj, študentka

Komisija za kadrovske zadeve:

 • prof. dr. Borut Rončević, predsednik
 • prof. dr. Mateja Rek , članica
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Janez Mlakar, član
 • Viljem Sindičič, študent

Komisija za kakovost in evalvacijo:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • doc. dr. Lea Prijon , članica iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Primož Rakovec, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev
 • Maruša Trdin, študentka

Disciplinska komisija:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Jana Krivec, namestnica predsednika
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Andrej Kovačič, namestnik člana
 • Karin Razdr, študentka

Komisija za etičnost raziskovanja:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Urška Bogataj, študentka

Komisija za podelitev naslovov in priznanj:

 • prof. dr. Borut Rončević (predsednik)
 • prof. dr. Matevž Tomšič (član)
 • doc. dr. Petra Kleindienst (članica)
 • asist. Janja Mikulan Kildi (članica)
 • Natali Vuk Birsa (članica)
 • Vili Sindičič (član-iz vrst študentov)

Svet zaupnikov:

Člani Sveta zaupnikov pa so:
 • Matej Arčon, Mestna občina Nova Gorica
 • Uroš Brežan, Občina Tolmin
 • Tadej Beočanin, Občina Ajdovščina
 • Jasna Rojc, Gimnazija Nova Gorica
 • Andrej Rutar, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 • Vladimir Anžel, Škofijska gimnazija Vipava
 • Vesna Petric Uran, Zavod RS za zaposlovanje
 • Darijan Krpan, Ustanova fundacija BiT Planota
 • Nataša Košiček, CSD Nova Gorica
 • Margerita Humar, ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje
 • mag. Nevenka Volk Rožič, GZS OZ za severno Primorsko Nova Gorica
 • Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park
 • Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina
 • Črtomir Špacapan, RRA Severne Primorske
 • Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Lara Brun, Mladinski center Nova Gorica
 • Iva Devetak, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
 • Matej Likar, Mladinski center in hotel Ajdovščina
 

Predstavniki študentov v študentskem svetu FUDŠ:

 • Rok Bratina, predsednik
 • Aleksandar Dragutinović, podpredsednik
 • Pia Brolih-Djilas, tajnik
 • Karin Razdrh, blagajnik
 • Kaja Koražija, 
 • Vili Sindičič,
 • Maruša Trdin,
 • Nastja Vernik.