Organiziranost

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je vrhunski center družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno oz. regijsko okolje in nacionalne trge dela, ki izrablja številne še neizkoriščene možnosti v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje, pri čemer sledi trendom razvoja družbenih ved.

AKTUALNO

Dne 14.9.2017 objavljamo Sklepe volilne komisije o izvedenih volitvah za člane senata FUDŠ za mandatno obdobje 2017-19
Dne 24.7.2017 objavljamo Poziv - ŠtudentskI svet FUDŠ
Dne 24. 7. 2017 objavljamo Seznam kandidatov za dekana FUDŠ
Dne 13. 7. 2017 objavljamo Poročilo o poteku predlaganja kandidatov in seznam kandidatov za volitve članov Senata FUDŠ
Dne 10. 7. 2017 objavljamo Seznam pravočasno evidentiranih kandidatov za dekana.
Dne 23. 6. 2017 objavljamo sklep z volitve članov senata FUDŠ in sklep za volitve dekana FUDŠ.

Dekanja: izr. prof. dr. Mateja Rek

Prodekanja za študijske in študentske zadeve:  izr. prof. dr. Mateja Rek

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno dejavnost: doc. dr. Tea Golob

Prodekan za mednarodno sodelovanje: prof. dr. Matevž Tomšič

Glavni tajnik fakultete: Klara Remec

Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Matej Makarovič
Predsednik Akademskega zbora: prof. dr. Dejan Jelovac
Predsednik Študentskega sveta: / Podpredsednik: /

Člani Upravnega odbora:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predstavnik ustanovitelja
 • prof. dr. Matevž Tomšič, predstavnik ustanovitelja
 • izr. prof. dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja
 • dr. Tamara Besednjak Valič, predstavnica ustanovitelja
 • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
 • študent

Člani Senata:

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • doc. dr. Lea Prijon
 • doc.dr. Jana Suklan
 • izr. prof. dr. Mateja Rek
 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • doc. dr. Tea Golob
 • doc. dr. Jana Krivec
 • študent
 • študent
 • študent

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • izr. prof. dr. Mateja Rek  - predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • doc. dr. Jana Suklan, članica
 • asist. Petra Kleindienst, članica
 • Predstavnik študentov - po volitvah v študentski svet

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo:

 • doc. dr. Tea Golob, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • red. prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Predstavnik študentov - po volitvah v študentski svet

Komisija za kadrovske zadeve:

 • izr.prof.dr. Mateja Rek, predsednica
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Janez Mlakar, član
 • Predstavnik študentov - po volitvah v študentski svet

Komisija za kakovost in evalvacijo:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • doc. dr. Lea Prijon , članica iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Primož Rakovec, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev
 • Predstavnik študentov - po volitvah v študentski svet

Disciplinska komisija:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Jana Krivec, namestnica predsednika
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Andrej Kovačič, namestnik člana
 • Predstavnik študentov - po volitvah v študentski svet

Komisija za etičnost raziskovanja:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Predstavnik študentov - po volitvah v študentski svet

Komisija za podelitev naslovov in priznanj:

 • prof. dr. Matevž Tomšič, predsednik
 • prof. dr. Dejan Jelovac, član
 • izr. prof. dr. Mateja Rek,članica
 • asist. Petra Kleindienst, članica
 • Klara Remec, Glavni tajnik, članica

Svet zaupnikov:

 • Matej Arčon, župan MONG
 • Uroš Saksida, bivši direktor VIRS Primorske
 • dr. Barbara Hvalič Erzetič, direktorica VIRS Primorske
 • msgr. Slavko Rebec, rektor škofijske gimnazije Vipava
 • Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka
 • Marjan Zahar, član uprave HIT d. d.
 • Metka Kolenc, profesorica zgodovine in italijanščine, SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Predstavniki študentov v študentskem svetu FUDŠ: bodo znani po izvedbi volitev.