Organiziranost

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je vrhunski center družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno oz. regijsko okolje in nacionalne trge dela, ki izrablja številne še neizkoriščene možnosti v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje, pri čemer sledi trendom razvoja družbenih ved.

Dekanja: izr. prof. dr. Mateja Rek

Prodekanja za študijske in študentske zadeve:  izr. prof. dr. Mateja Rek

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno dejavnost: doc. dr. Tea Golob

Prodekan za mednarodno sodelovanje: prof. dr. Matevž Tomšič

Glavni tajnik fakultete: Klara Remec

Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Matej Makarovič
Predsednik Akademskega zbora: prof. dr. Dejan Jelovac
Predsednica Študentskega sveta: Anita Mervič / Podpredsednik Študentskega sveta: Tine Lovišček

Člani Upravnega odbora:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predstavnik ustanovitelja
 • prof. dr. Matevž Tomšič, predstavnik ustanovitelja
 • izr. prof. dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja
 • dr. Tamara Besednjak Valič, predstavnica ustanovitelja
 • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
 • Sergeja Ramovš, študentka

Člani Senata:

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • doc. dr. Lea Prijon
 • doc.dr. Jana Suklan
 • izr. prof. dr. Mateja Rek
 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • doc. dr. Tea Golob
 • doc. dr. Jana Krivec
 • Anita Mervič, študentka
 • Tine Lovišček, študent
 • Dadiana Chiran, študentka

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • izr. prof. dr. Mateja Rek  - predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • doc. dr. Jana Suklan, članica
 • asist. Petra Kleindienst, članica
 • Manca Kosmač Vrabec, študentka

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo:

 • doc. dr. Tea Golob, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • red. prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Urška Bogataj, študentka

Komisija za kadrovske zadeve:

 • izr.prof.dr. Mateja Rek, predsednica
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Janez Mlakar, član
 • Dadiana Chiran, študentka

Komisija za kakovost in evalvacijo:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • doc. dr. Lea Prijon , članica iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Primož Rakovec, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev
 • Anita Mervič, študentka

Disciplinska komisija:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Jana Krivec, namestnica predsednika
 • prof. dr. Borut Rončević, član
 • doc. dr. Andrej Kovačič, namestnik člana
 • Evija Evelin Zavrl, študentka

Komisija za etičnost raziskovanja:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Urška Bogataj, študentka

Komisija za podelitev naslovov in priznanj:

 • prof. dr. Matevž Tomšič, predsednik
 • prof. dr. Dejan Jelovac, član
 • izr. prof. dr. Mateja Rek,članica
 • asist. Petra Kleindienst, članica
 • Klara Remec, Glavni tajnik, članica

Svet zaupnikov:

Člani Sveta zaupnikov pa so:
 • Matej Arčon, Mestna občina Nova Gorica
 • Uroš Brežan, Občina Tolmin
 • Tadej Beočanin, Občina Ajdovščina
 • Jasna Rojc, Gimnazija Nova Gorica
 • Andrej Rutar, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 • Vladimir Anžel, Škofijska gimnazija Vipava
 • Vesna Petric Uran, Zavod RS za zaposlovanje
 • Darijan Krpan, Ustanova fundacija BiT Planota
 • Nataša Košiček, CSD Nova Gorica
 • Margerita Humar, ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje
 • mag. Nevenka Volk Rožič, GZS OZ za severno Primorsko Nova Gorica
 • Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park
 • Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina
 • Črtomir Špacapan, RRA Severne Primorske
 • Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Lara Brun, Mladinski center Nova Gorica
 • Iva Devetak, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
 • Matej Likar, Mladinski center in hotel Ajdovščina
 

Predstavniki študentov v študentskem svetu FUDŠ:

 • Anita Mervič, predsednica
 • Tine Lovišček, podpredsednik
 • Mojca Rakovič, blagajnik
 • Sergeja Ramovš, 
 • Manca Kosmač Vrabec,
 • Urška Bogataj,
 • Dadiana Chiran,
 • Evija Evelin Zavrl

OBJAVA RAZPISA

Dne 15. 1. 2018 objavljamo razpis za prosto delovno mesto "strokovni sodelavec projektne pisarne"

Rok za prijavo kandidatov: 18. januar 2018

Način prijave kandidatov: Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom  po e-pošti na naslov dekanat@fuds.si

Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si