OBVESTILO OB POSTOPNEM SPROŠČANJU UKREPOV (COVID-19) 1.6.2020

Spoštovani študentje, sodelavci in obiskovalci FUDŠ!

 

Širjenje virusa SARS-CoV-2 (koronavirus) se v Sloveniji umirja, zato je Vlada RS na podlagi strokovne ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar državi omogoča Zakon o nalezljivih boleznih, 15. maja 2020 preklicala epidemijo, ki jo je razglasila 12. marca. Ne glede na spodbudno umirjanje pa nevarnost širjenja še vedno obstaja, zato je treba dosledno upoštevati medsebojno razdaljo, higieno rok in kašlja ter izolirati bolne. V zaprtih javnih prostorih sta obvezna razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala.

Na FUDŠ odpiramo prostore za uporabnike dne 1. 6. 2020. V nadaljevanju povzemamo sklep dekana FUDŠ o načinu poteka dela na FUDŠ:

  • Študijski proces do zaključka študijskega leta 2019/2020 poteka na daljavo, z uporabo IKT sredstev.
  • Obvezna študijska praksa se lahko opravlja v učnih bazah le v primeru, da je tako dogovorjeno neposredno z učno bazo, sicer se opravljanje prakse prestavi na kasnejši čas.
  • Zaposleni na FUDŠ opravljajo svoje delo na domu do 31. 5. 2020. V primerih, kjer je to nujno potrebno ali to narekuje organizacija dela, se delo lahko opravlja v prostorih FUDŠ tudi pred 1. 6. 2020, po predhodnem dogovoru z nadrejenim in z upoštevanjem priporočil NIJZ-ja.
  • Z dnem 1. 6. 2020 se za zaposlene FUDŠ preklicuje sklep o delu na domu. Tudi pogodbeni sodelavci se lahko, v kolikor je to nujno potrebno za nemoteno opravljanje dela, vrnejo v prostore FUDŠ.
  • S 1. 6. 2020 se v prostore FUDŠ lahko vrnejo tudi študentje, v kolikor je to nujno potrebno za opravljanje študijskih obveznosti in po predhodnem dogovoru z Referatom za študijske in študentske zadeve. Priporoča pa se, da študentje za komuniciranje z Referatom in drugimi strokovnimi službami ter pedagoškim kadrom uporabljajo IKT sredstva. Drugi uporabniki prostorov FUDŠ (npr. najemniki, interesenti za študij) se morajo pred prihodom v prostore najaviti pristojni osebi iz strokovnih služb.
  • Od 1. 6. 2020 je odprta tudi knjižnica FUDŠ, pri čemer mora zagotoviti izvajanje priporočil, ki veljajo za knjižnice in jih je izdal NIJZ. Čitalnica ostaja še naprej zaprta. Podrobnejša navodila glede izposoje gradiva najdete na spletni strani www.fuds.si pod zavihkom knjižnice.

 

Naprošamo vas, da se pri delu in ob prisotnosti v stavbi FUDŠ dosledno držite navodil in varnostnih ukrepov, ki so določeni s posebnimi navodili (priloga) oziroma so izobešeni po objektu FUDŠ. Tako pazite nase, na druge študente in na sodelavce FUDŠ. Še posebej dosledni morate biti pri uporabi stavbe Antaro na dislokaciji LJ. FUDŠ je tam podnajemnik, zato je treba dosledno spoštovati tudi navodila najemodajalca: »Objekt Antaro je tretiran kot javni prostor, zato sta v vseh v skupnih prostorih, vključno s sanitarijami in dvigali, obvezna uporaba mask ter redno razkuževanje rok!«

V stavbo FUDŠ lahko vstopajo le zdravi študenti in zaposleni/pogodbeni sodelavci (brez znakov akutne okužbe dihal).

Ob prvem prihodu podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da so zdravi. Študenti najdejo obrazec izjave v Moodlu in jo tam tudi oddajo. Zaposleni/pogodbeni sodelavci jo oddajo Glavnemu tajniku (osebno, po e-pošti z digitalnim podpisom), obrazec pa najdejo v spletnem referatu. Izjava velja 14 dni od datuma podpisa. Kdor izjave ne podpiše, se mu onemogoči vstop v stavbo.

Priloga izjava študent

Priloga izjava sodelavci

 

Želimo vam uspešno delo in ostanite zdravi!