Obvestilo o zaprtju prostorov FUDS in poteku pedagoškega procesa

Spoštovani študentje, sodelavci in obiskovalci FUDŠ!

Kot ste obveščeni iz medijev, se korona virus SARS-CoV-2 hitro širi po Evropi, število primerov narašča tudi v Sloveniji. Zaradi varnosti študentov in varnosti vseh zaposlenih ter sodelavcev FUDŠ vas torej naprošamo, da

od dne 10.3.2020 pa do preklica, ki bo objavljen na spletni strani FUDŠ, ne prihajate na sedež fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici niti na dislokacijo Leskoškova ulica 9 e v Ljubljani. FUDŠ bo do preklica ZAPRTA.

Gre za preventivne ukrepe, s katerimi se želimo na FUDŠ izogniti preplahu, tako da pravočasno zagotovimo vse preventivne ukrepe za varovanje zdravja vseh študentov, zaposlenih in ostalih sodelavcev. Do preklica teh preventivnih ukrepov velja sledeče:

-          Za vsa vprašanja smo tako sodelavci v strokovnih službah FUDŠ kot pedagoški sodelavci še vedno dosegljivi a izključno preko telefona ali e-pošte na kontaktih, ki so objavljeni na naši spletni strani.

-          Pedagoški proces bo od 10.3.2020 dalje potekal s pomočjo IKT rešitev (snemanja in Skype). O načinu izvedbe boste študentje in predavatelji v kratkem prejeli natančna navodila.  Glede opravljanja študijske prakse v organizacijah priporočamo, da se le to prestavi na kasnejši čas po dogovoru z organizacijo kjer se opravlja praksa in koordinatorjem prakse na FUDŠ.

-          Vsi dogodki na FUDŠ odpadejo od vključno 9.3.2020 dalje.

-          Pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem, ki se odločajo o službenem potovanju v tujino, svetujemo ponoven razmislek o potovanju in preložitev potovanj, ki niso res nujna. Pri tem sledimo priporočilu Ministrstva za zunanje zadeve.

-          če ste pred kratkim potovali na območja, kjer obstaja možnost, da bi bili lahko izpostavljeni okužbi, vas prosimo, da od 9.3.2020 in za obdobje dveh tednov ostanete v samoizolaciji ne glede na svoje počutje. Ker se razmere v povezavi s širjenjem koronavirusa hitro spreminjajo, vam svetujemo, da redno spremljate smernice za ravnanje na straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control in World Health Organization.

Za vse morebitna vprašanja se prosimo obrnite na info.covid-19@fuds.si.

Vodstvo FUDŠ bo spremljalo situacijo in sproti sprejemalo ustrezne ukrepe ter vas o tem sproti obveščalo.

Koristne informacije za preprečevanje širjenja okužb najdete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na ZVD Zavodu za varstvo pri delu pa so pripravili tudi kratka navodila za ravnanje, s ciljem, da skupaj čim bolj učinkovito preprečimo širjenje okužbe. Brez omejitev jih lahko delite, natisnete, pošiljate po e-pošti oziroma objavljate na družabnih omrežjih.

Zloženko in letak lahko naložite spodaj:

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2020/02/2020_ZVD_A3_preprecevanje_sirjenja_nalezljivih_bolezni_dihal.pdf

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2020/02/2020_ZVD_A5_preprecevanje_sirjenja_nalezljivih_bolezni_dihal.pdf