Napotki v zvezi s koronavirusom

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) redno spremljamo dogajanje v povezavi s korona virusom. Vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost se na FUDŠ še naprej izvaja v polnem obsegu, kakor tudi potovanja iz in v tujino ter siceršnje sodelovanje z našimi partnerji. Študentom in zaposlenim, ki so v tujini, zaenkrat svetujemo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi. Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev s strani partnerskih institucij (npr. zaprtje univerze, zamik semestra, omejitev obiskov itn.) in jih zato štejemo za višjo silo.

Dogajanje in razvoj sicer redno spremljamo. Vodstvo FUDŠ se je danes sestalo ter se dogovorilo o pripravi potrebnih preventivnih ukrepov za primere pojava virusa v okolici sedeža FUDŠ v Novi Gorici ali dislokacije na Leskoškovi 9 e v Ljubljani.

Študentom in zaposlenim svetujemo:

  • da delujejo preventivno (z enakimi ukrepi kot za preprečevanje širjenja sezonske gripe), pri čemer so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, kašljanje in razdalja); si preberejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije;
  • spremljajo uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih;
  • če se nahajajo v tujini, spremljajo tudi navodila lokalnih oblasti in Ministrstva za zunanje zadeve.

Ob tem naprošamo vse študente in zaposlene, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina) ne prihajajo na FUDŠ, dokler se povsem ne pozdravijo.

Hkrati zagotavljamo, da bomo spoštovali tudi morebitne osebne ukrepe, ki jih sprejmejo posamezniki, ki bi se počutili ogroženi (koriščenje dopusta ali ur, delo od doma, kjer je to mogoče, nošenje osebne zaščite, uvrstitev v rizično skupino ipd.).

Za več informacij lahko tako študenti kot zaposleni pišejo na info.covid-19@fuds.si.