Media Literacy Workshop for Students: Youth and Media Culture

četrtek 21. 3. 2019  od 16 h dalje bo v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici potekala delavnica z naslovom Media Literacy Workshop for Students: Youth and Media Culture  v sklopu zelo odmevne pobude Evropske komisije na področju medijske pismenosti – European Media Literacy Week. Več informacij o Evropskem tedni medijske pismenosti 2019  na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week

Po celotni Evropi bodo organizirani dogodki namenjeni dvigovanju zavedanja o pomenu medijske pismenosti in usposabljanja za pridobivanje kompetenc medijske pismenosti. Na zemljevid dogodkov je umeščena tudi Fakulteta za uporabne družbene študije. 

Zemljevid dogodkov najdete na: https://ec.europa.eu/futurium/en/european-media-literacy-events/events

Opis dogodka je dostopen na: https://ec.europa.eu/futurium/en/european-media-literacy-events/slovenia-media-literacy-workshop-students-youth-and-media-culture

 

Delavnica bo namenjena tako študentom kot tudi splošni javnosti.