Konferenca

 

Vse slovenske in tuje družboslovce, ki jih zanimajo družbene spremembe, vljudno vabimo na  10. Slovensko družboslovno konferenco,

 od 20. do 22. septembra 2018 v Novi Gorici

 

Slovenska družboslovna konferenca (Slovenian Social Science Conference) je konferenca z mednarodno udeležbo, ki jo FUDŠ organizira že od leta 2009. Dogodek vsako leto privabi ugledne mednarodne in domače goste, mednarodno uveljavljene družboslovce ter tudi veliko mladih raziskovalcev na začetku kariere. Delež tujih gostov je iz leta v leto večji. Kakovostne prispevke po konferenci objavimo v znanstvenih monografijah kot samostojna poglavja ali v tematskih številkah mednarodnih znanstvenih revij.

Od 20. do 22. septembra 2018 bo v Novi Gorici potekala že 10. Slovenska družboslovna konferenca. Ta izrazito internacionaliziran dogodek bo potekal v soorganizaciji Odbora za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, Evropske sociološke asociacije (ESA), Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ) in Omrežja mladih sociologov pri Mednarodni sociološki asociaciji (ISA). Tokratna konferenca »Družbene spremembe, v katerih živimo: med kohezijo in fragmentacijo / The Social Transformations We Live in: Between Cohesion and Fragmentation« bo potekala vzporedno z istoimenskim dogodkom Midterm Conference Raziskovalnega omrežja ESA RN36 »Družbene transformacije: Vzhod in Zahod« v okviru Evropske sociološke asociacije (ESA).

Več od dogodku lahko preberete na spletni strani SSSC.

 

 

Verzija programa v PDF obliki : program konference

Vabljeni!

Slovenska družboslovna konferenca skozi čas:

2017 – Družbene transormacije: Globalno in lokalno / Social Transformations: Global and Local

2016 – Sodobne družbene spremembe: Reflektiranje medkulturnih srečevanj / Contemporary social transformations: Reflecting inter-cultural encounters

2015 – Po Berlinskem zidu: 25 let transformacij / After the Berlin Wall: 25 years of transformations

2014 – Izzivi družbenih tranformacij / The Challenges of Social Transformations

2013 – Konec krize? / End of the Crisis?

2012 – Premisleki o demokratizaciji / Rethinking democratization

2011 – Družbena odgovornost v 21. stoletju / Social responsibility in 21st century.

2010 – Sodobni svet med svobodo in varnostjo / Contemporary world between freedom and security

2009 - Ekonomska, politična in družbena pozicija ter vloga Evropske unije in njenih članic v času globalne nestabilnosti