"Kako študij v tujini vpliva na študente?"

Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST)

pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in

Inštitut za družbene transformacije na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici

vas vabita na razpravo

 

Kako študij v tujini vpliva na študente?

 

v četrtek 14. decembra 2017 ob 16:15

v prostorih

Fakultete za uporabne družbene študije,

Gregorčičeva 19, Nova Gorica.

 

Transnacionalnost izobraževanja postaja v zadnjih letih eden od ključnih dejavnikov, ki omogoča mladim vstop v transnacionalno družbeno sfero, do preseganja vpetosti v izključno lokalne okvire, do drugačnih pogledov na svet in do dodatnih kariernih in širših življenjskih priložnosti.

 

Uvodoma bosta doc. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič predstavila izsledke svojega dosedanjega raziskovanja, ki je prek kombinacije kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod vključevalo študente iz Slovenije, Libanona in ZDA, pri čemer bo poudarek še posebej na:

  • prepoznanih razlikah med transnacionalno mobilnimi in nemobilnimi študenti
  • pogledih slovenskih študentov na slovenske nacionalne imaginarije (odnos do države in politike, do preteklosti, do globalizacije in drugih izzivov)
  • novem merskem instrumentu za kvantitativno merjenje refleksivnosti med študenti in dejavnikih, ki na njihovo refleksivnost vplivajo

 

Temu bo sledila odprta razprava, h kateri ste vljudno vabljeni strokovnjaki, študenti in vsa zainteresirana javnost.

 

Po dogodku se lahko pridružite novoletni zabavi Fakultete za uporabne družbene študije.

 

Prof. dr. Matej Makarovič, Predsednik Nacionalnega odbora MOST pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO