izr. prof. dr. Nevenka Podgornik

Telefon: 
+38640849049
Področje raziskave: 
psihoterapija in svetovanje, duševno zdravje, neprofitni sektor
Življenjepis: 

Dr. Nevenka Podgornik je docentka na Fakulteti za uporabne družbene študije, kjer izvaja pedagoško in raziskovalno delo. Po strokovno izobrazbenem profilu je psihoterapevtka – diploma iz realitetne psihoterapije in evropska diploma iz psihoterapije, magistrica antropologije, doktorica socioloških znanosti.

Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem področja svetovalno-terapevtskega dela, psihoterapije in njenih antropoloških temeljev, z vprašanji odnosov, s problematiko zasvojenosti in drugih težav v duševnem zdravju ter z vzgojno-izobraževalnimi pristopi.

Je avtorica in soavtorica več izvirnih znanstvenih in številnih strokovnih člankov ter znanstvenih monografij.

Psihoterapevtsko prakso izvaja v okviru zasebne ordinacije in Nacionalnega inštituta za psihoterapijo. Individualno, partnersko in družinsko terapijo izvaja za naslednja področja:

  • vzgoja otrok in mladostnikov
  • otroci in mladostniki s težavami v odraščanju
  • težave v partnerskih odnosih
  • težave v duševnem zdravju (stresne motnje, depresija, anksioznost, idr.)
  • zasvojenost z internetom in drugimi elektronskimi mediji. 

Kot supervizorka z licenco Socialne zbornice Slovenije, izvaja supervizijo za organizacije, zavode in društva s področja socialnega varstva.

Od leta 2010 je članica strokovnega sveta projekta Ne-odvisen.si in članica Vivine zdravniške linije.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
Po predhodnem dogovoru.
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavateljica v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Sociologija socialne politike, Uvod v psihosocialno pomoč, Uvod v zdravstveno in socialno varstvo, Znanje in veščine za ravnanje 1, Strokovna praksa, Nasilje in psihoterapija, Neprofitni menedžment,Teorije deviantnosti in proces pomoči v skupnosti, Psihoterapevstki pristopi K/L/R, Znanje in veščine za ravnanje 2.