izr. prof. dr. Andrej Raspor

Področje raziskave: 
delovni procesi, napitnina, kitajski turistični potencial
Življenjepis: 

Po osnovni izobrazbi strojni tehnik, sicer pa univezitetni diplomirani organizator in doktor znanosti družbenih ved – upravljavskih ved. Ima bogate izkušnje iz gospodarstva, kjer je bil zaposlen 30 let. Od gradbeništva, strojegradne, neposredne turistične operative do vodstvenih funkcij (vodja splošnih poslovm direktor strateških projektov, izvršni direktor za razvoj kadrov)  in lastnega podjetja, kjer je zaposlen tudi sedaj. Svoje znanje in izkušnje zadnjih deset let prenaša tudi na druge.  Najprej znotraj podjetja, kjer je bil zaposlen.  Tam je ustanovil igralniško in gostinsko šolo ter šolo projektnega vodenja in šolo za potencialne vodje.  Zadnja 4 leta deli svoje iskušnje tudi s študenti.  Ključna področja njegovega raziskovanja so delovna razmerja in procesi v storitveni dejavnosti s poudarkom na optimizaciji delovnih procesov, tako z vidika stroškov kot tudi organizacije delovnega časa. Je avtor več izvirnih znanstvenih, strokovnih in drugih člankov.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru – pišite prek e-pošte
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavatelj v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Strateško planiranje, Projektno upravljanje in Teorija organizacije.
Zunanje povezave: 

Več o mojem delu lahko najdete na spletnih straneh: