INNO WISEs recent activities

 

10. 12. 2018

 

Projekt INNO-WISEs je ponovno dobil svoje mesto na Dnevih socialne ekonomije, ki se je odvijal dne 5.12. 2018 v Ljubljani. Dogodek je vsakoletno organiziran z namenom, da poveže različne akterje na področju socialne ekonomije. Doc. dr. Tea Golob je predstavila trenutno delo slovenskih in tujih partnerjev na projektu in povabila potencialne predstavnike WISE-jev k sodelovanju pri pilotni fazi projekta. Ta je namenjena zagonu ICT platforme in izobraževanjem, ki bodo premostile vrzeli v menedžerskih veščinah in tehnološkem znanju.

25. 10. 2018

 

V četrtek, 25.10.2018, je v okviru 10. konference ITIS2018 v Novem Mestu potekala okrogla miza, na kateri je Fakulteta za uporabne družbene študije predstavila projekt Interreg INNO-WISEs. Z udeleženci okrogle mize smo diskutirali o primerih dobrih praks in o možnih sinergijah z ostalimi predstavljenimi projekti.

15. 10. 2018

 

Projekt INNO-WISEs pripravlja spefična orodja, s katerimi socialnim podjetjem zagotavlja okvir za upravljanje znanja, IKT platformo in programe usposabljanja. Med projektnimi partnerji je tudi FUDŠ, ki si skupaj z ostalimi partnerji prizadeva za podpiranje delovanja socialnih podjetij, in sicer predvsem v smislu zmanjševanja in odpravljanja tehnoloških primanjkljajev ter razkorakov na področju upravljanja znanja."

05. 10. 2018

V Mariboru poteka partnerski sestanek projekta INNO-WISEs, kjer smo spoznali različna socialna podjetja iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Skupaj kujemo ideje za razvoj kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih.

10. 09. 2018

 

Projekt INNO-WISEs je v polnem zagonu. Projektni partnerji so vključeni v različne aktivnosti znotraj posameznih delovnih paketov, ki uspešno zasledujejo postavljene cilje. Ti vodijo v razvoj inovativnih idej, modelov, storitve in tehnologije, ki bodo podprle delovanje podjetij, ki med ljudmi prebujajo čut odgovornosti do razumne potrošnje dobrin in medsebojnega povezovanja za trajnostni razvoj. Med projektnimi partnerji je tudi FUDŠ, ki je že uspešno pripravil skupno transnacionalno strategijo, ki usmerja nadaljnje delovanje na projektu.

25. 1. 2019

V Ljubljani je konec januarja potekal partnerski sestanek projekta INNO-WISEs. Projektni partnerji so uspešno razvijali ideje in načrtovali nadaljnje aktivnosti na projektu. Počasi se pripravlja spletna platforma za socialna podjetja.

18. 3. 2019 

Nove aktivnosti v okviru projekta INNO-WISEs, ki uspešno uresničuje zastavljene cilje! Projektni partnerji, med katerimi je tudi FUDŠ, spodbujajo spremembo miselnega pristopa socialnih podjetij, kar bo socialna podjetja pripeljalo do še boljših rezulatov njihovega delovanja. Zadnje aktivnosti projektnih partnerjev so bile zato usmerjene k predstavitvi prednosti bolj poslovno usmerjenega pristopa socialnih podjetij. 

19.3.2019

FUDŠ si ves čas aktivno prizadeva, da svoje študente seznanja z aktivnostmi na področju znanstveno-raziskovalnega dela fakultete. V preteklem tednu smo študente seznanili s tematiko delovanja socialnih podjetij, s katero se FUDŠ ukvarja tudi kot partner projekta INNO-WISEs. Študentom smo pojasnili cilje in aktivnosti projekta INNO-WISEs, in jim približali pomembnost razvijanja IKT kompetenc za uspešnost in učinkovitost socialnih podjetij. Pedagoški proces na FUDŠ se tako nenehno izboljšuje in posodablja, študentje pa so obogateni z novim znanjem in neprecenljivimi izkušnjami.