doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih

Telefon: 
+386 31 796 417
Področje raziskave: 
psihosomatika, travme, telesno odzivanje
Življenjepis: 

Tjaša Stepišnik Perdih je docentka za področje psihoterapije. Leta 2007 je diplomirala iz socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in leta 2016 uspešno zagovarjala interdisciplinarno doktorsko disertacijo z naslovom Fiziološke mere čustev in njihov pomen v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Je zakonska in družinska terapevtka, poleg tega pa je certificirana tudi iz senzomotorične psihoterapije in metode TRE (Tension, stress and trauma Releasing Exercises). V svoji psihoterapevtski praksi integrira omenjene telesno usmerjene tehnike z relacijsko terapijo. Je tudi nacionalna predstavnica za Slovenijo pri Evropskem združenju za travmo in disociacijo (ESTD) in članica izvršilnega odbora pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZDT).

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
V študijskem letu 2018/19 predavateljica sodeluje pri predmetih: Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in psihiatrije; Nevropsihologija in psihoterapija; Uvod v splošno psihologijo; Razvojna psihologija; Rehabilitacijska, specialna in socialna pedagogika; Teorije in modeli osebnosti; Praksa 1 in 3; Teorije deviantnosti in proces pomoči v skupnosti.