doc. dr. Tea Golob

Področje raziskave: 
kulturne študije, evropske študije, migracijski procesi
Življenjepis: 

Tea Golob je leta 2007 na Univerzi v Ljubljani zaključila univerzitetni študij etnologije in kulturne antropologije z diplomskim delom: "Dan republike in dan državnosti: Primerjava dveh političnih ritualov v različnih političnih sistemih" Leta 2009 je na Univerzi v Ljubljani, pod okriljem programa Creole, zaključila podiplomski študij kulturne antropologije z magistrskim delom: "Slovene and Irish Returned Migrants and their Descendants ". Na Fakulteti za uporabne družbene študije je zaključila doktorski študij ter je hkrati zaposlena kot visokošolska učiteljica.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavateljica v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Sodobne teorije v sociologiji kulture, Uvod v raziskovanje, Uvod v raziskovalne metode, Metode raziskovanja, Družboslovna raziskovalna metodologija, Raziskovalni projekt,Raziskovalni praktikum.