doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Sodelovanje: 
Predavatelj
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavateljica v študijskem letu 2019/20 sodeluje pri predmetih Upravljanje sprememb in Menedžment sprememb.