Kako se včlanim v knjižnico FUDŠ?

Član knjižnice lahko postane vsak, ki se predstavi z veljavnim osebnim dokumentom, ki podpiše pristopno izjavo in je pripravljen upoštevati pravilnik knjižnice.

Za redne in izredne študente ter podiplomske študente Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino za koledarsko leto po veljavnem ceniku.

Člani knjižnice so lahko tudi pravne osebe.

Študentje FUDŠ in FIŠ morajo za koriščenje vseh knjižničnih storitev predložiti študentsko izkaznico fakultete. Ostali uporabniki pa si lahko gradivo izposodijo z osebnim dokumentom.

Opozorilo!