CEEPUS štipendije za študente in predavatelje za letni semester 2017/2018

Približuje se rok za prijavo za CEEPUS štipendije za študente in predavatelje za letni semester 2017/2018 - 30.oktober 2017. 

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija,Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. 

Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. Program deluje na osnovi mrež (networks), ki jih ustanovijo posamezne univerze oziroma fakultete. Tako lahko študentje in profesorji kandidirajo za štipendijo znotraj mreže, v katero je vključena institucija.

Več informacij o programu in možnostih mobilnosti na spletni strani: http://www.fuds.si/sl/ceepus-program.