doc. dr. Dejan Valentinčič

Telefon: 
+38659073450
Področje raziskave: 
manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov, medetnična integracija, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji
Življenjepis: 

Doc. dr. Dejan Valentinčič je z odliko diplomiral in magistriral na Evropski pravni fakulteti, doktoriral pa na Fakulteti za uporabne družbene študije (mentor prof. ddr. Nikolai Genov, somentor izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič). Poleg predavateljskega in raziskovalnega dela je zaposlen kot direktor Inštituta ASEF za izobraževanje in raziskovanje, ki se ukvarja s preučevanjem sodobnih migracijskih tokov in kroženja možganov ter povezovanjem slovenskih znanstvenikov ter študentov z akademiki slovenskega rodu, ki delujejo v tujini. V preteklih letih je preko različnih projektov predaval in raziskoval na Harvard University - Center for European Studies, Santa Clara University, Cleveland State University, vse ZDA ter na Pontificia Universidad Catolica Argentina v Buenos Airesu. Intenzivno je raziskoval slovenske izseljenske skupnosti v ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji ter več evropskih državah, vse slovenske zamejske skupnosti in različne manjšinske skupnosti v Sloveniji. Bil je tudi stažist v Evropskem parlamentu, aktiven je v več nevladnih organizacijah ter redno sodeluje z več mediji v Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu. Je avtor znanstvene monografije Slovenci v Reziji? Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine (ki je izšla tudi v angleščini pod naslovom Resia: A Valley and its People between Slovenian, Italian and its own Identity: The Legal Status and Actual State), soavtor še dveh knjig ter avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte
Sodelovanje pri predmetih: 
V študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Evropske javne politike, Uvod v novejšo zgodovino in Instrumenti evropskih politik.