doc. dr. Dejan Valentinčič

Telefon: 
+38659073450
Področje raziskave: 
manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov, medetnična integracija, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji
Življenjepis: 

Doc. dr. Dejan Valentinčič je od 14. 3. 2020 državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. S Fakulteto za uporabne družbene študije (FUDŠ) pedagoško sodeluje kot docent za področje politologije. Poleg tega ima tudi docenturo za področje ustavnega prava in človekovih pravic, in sicer na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze (FDŠ). Je tudi vodja raziskovalne skupine Inštituta ASEF za izobraževanje in raziskovanje. V okviru slednjega je tudi nosilec ciljnega raziskovalnega projekta »Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov«.

Dejan Valentinčič. rojen 1987, je diplomiral in magistriral na Evropski pravni fakulteti, doktoriral pa na Fakulteti za uporabne družbene študije. V preteklosti je bil zaposlen kot asistent na FDŠ, svetovalec v pravni službi Agencije RS za okolje, mladi raziskovalec na FUDŠ, sodniški pripravnik na Višjem sodišču Koper in sekretar v kabinetu dveh ministrov na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.  Še v času študija je bil tudi stažist v Evropskem parlamentu, tri poletja pa je preživel v Celovcu, kjer je bil počitniški sodelavec časopisa koroških Slovencev Nedelja. Vse od takrat kot publicist redno sodeluje s številnimi mediji v matici, zamejstvu in izseljenstvu. Aktiven je tudi v več nevladnih organizacijah.

Osrednja področja njegovega raziskovalnega, pedagoškega in publicističnega dela skozi leta so bila manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov in medetnična integracija. Redno obiskuje slovenske skupnosti na veh koncih sveta. Preko različnih projektov je do sedaj predaval in raziskoval na Harvard University - Center for European Studies, Santa Clara University, Cleveland State University, vse ZDA ter na Pontificia Universidad Catolica Argentina v Buenos Airesu.

Je avtor znanstvene monografije »Slovenci v Reziji? Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine« (ki je izšla tudi v angleščini pod naslovom »Resia: A Valley and its People between Slovenian, Italian and its own Identity: The Legal Status and Actual State«), soavtor še treh knjig ter avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte
Sodelovanje pri predmetih: 
V študijskem letu 2019/20 sodeluje pri predmetih: Evropske javne politike, Dinamika čezmejnega sodelovanja.