Andreja Slejko Rojc

Telefon: 
+38659073461
Sodelovanje: 
Strokovni sodelavec
Delovno mesto: 
Vodja Referata za študijske in študentske zadeve, Vodja Kariernega centra FUDŠ (trenutno odsotna na porodniškem dopustu)