5. Psihodnevi

Prejšnji teden je na dislokaciji v Ljubljani ter na sedežu fakultete v Novi Gorici potekala že 5. brezplačna zimska šola psihologije.

Namen zimske šole psihologije je bil, da se udeleženci spoznajo z:

  1. ljudmi, ki imajo psihološke težave ali imajo s temi ljudmi bližnje stike:  Tako v Ljubljani kot tudi v Novi Gorici sta bili predstavljeni dve osebni zgodbi. V Ljubljani je v sklopu psihosocialne problematike svojo zgodbo predstavila oseba romske skupnosti, poleg nje je svojo zgodbo predstavila oseba z izkušnjo alkoholno fetalnega sindroma. V Novi Gorici je bila predstavljena zgodba Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske skozi oči uporabnika ter ganjliva osebna zgodba soočanja s samomorilnostjo v družini.
  2. delom psihosocialno usposobljenega delavca v izbrani ustanovi: V Ljubljani se se bolje predstavili z Inštituta za zaščito otrok, Lunina Vila. V Novi Gorici je bil predstavljen Varstveno- delovni center Stara Gora ter društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske.
  3.  osnovne načel in tehnik psihosocialnega svetovanja, katere so odlično vodili študetnje Študjiskega programa FUDŠ - Psihosocialna Pomoč
  4. predstavljeno je bilo kaj vse zajema psihosocialna problematika, področje in način delovanja psihologa in socialnega delavca. 

Vmes delavnic smo se tudi malo okrepčali in posladkali. Lepo smo se imeli.