1. DELAVNICA PROJEKTA FOST INNO

Dne 15. 5. 2018  je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici potekala prva delavnica v sklopu projekta »Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v Jadransko-jonski regiji«  ki se izvaja v okviru Jadransko-jonskega programa (Interreg ADRION).

 

Na delavnici je sodelovalo več kot 30 predstavnikov Goriške statistične regije iz področja turizma (občine, gospodarstvo, zasebniki, nevladne organizacije).  Cilj je sprememba trenutne prakse nezadostnih spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu. Skozi aktivnosti so podali svoja menja in stališča ter oblikovali osnutek izhodišč za nadaljnjo razpravo. Delavnico je vodil doc. dr. Andrej Raspor, ki ima bogate izkušnje iz gospodarstva in iz področja turizma.

 

Glavna ugotovitev delavnice je bila da je trenutno stanje na področju trajnostnega turizma v Sloveniji še nezadovoljivo urejeno in da so potrebne izboljšave. Po mnenju zainteresiranih strani je eden izmed ključnih mankov na tem področju, pomanjkanje lokalne strategije, ter slabo povezovanje tako na lokalni, regionalni kot nacionalni ravni, prav tako bi si želeli večji poudarek na novih inovativnih in trajnostno naravnanih turističnih produktih, zato je vsaka pobuda in predlog še kako dobrodošel.

To je prvi korak pri oblikovanju skupne strategije; ozaveščanje zainteresiranih strani in njihovo povezovanje na področju turizma, s katerim bomo pripravili strategijo, mrežno strukturo in nabor pilotskih projektov za Jadransko-jonsko regijo. Poleg FUDŠ kot projektni partner iz Slovenije sodeluje tudi Regijska razvojna agencija Severne Primorske.

 

 

Za dodatne informacije o samem projektu se obrnite na tjasa.persic@fuds.si.