1. akademski večer - 14. aprila 2015 v Goriški knjižnici

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) vas v sodelovanju s Kariernim centrom FUDŠ in Goriško knjižnico Franceta Bevka vabi na 1. akademski večer z naslovom »Reči »ne« ukvarjanju s samim sabo«, ki bo potekal dne 14. aprila 2015 ob 17.00 v dvorani Goriške knjižnice.

V okviru akademskega včera bo predstavljen knjižni prvenec avtorja doc. dr. Sebastjana Kristoviča z naslovom »Reševanje krize smisla sodobnega človeka.

Kratek povzetek knjige:

Knjiga  je  odraz  iskanja  celostnih  odgovorov  na  temeljno  problematiko sodobnega človeka in družbe, ki se kaže v eksistencialni krizi in krizi smisla. Bivanjska praznina sodobnega človeka se zrcali tako na eksistencialni kot tudi na odnosni, družbeni, religijski, socialni in ekonomski ravni. Glavna simptomatska področja eksistencialne krize so: agresija, depresija in različne zasvojenosti.

Avtor skuša  prikazati  nujnost  interdisciplinarnega  pristopa  k  vpogledu  na človekovo  bivanje,  njegovo  iskanje  smisla,  vzrokov  za  nastanek  bivanjske krize  in  možnosti  za  reševanje.

Knjiga obenem tudi predstavlja temeljna načela in spoznanja logoterapije – tretje dunajske šole, ki jo je ustanovil Viktor E. Frankl.

Večer bo povezovala:

-viš. pred. dr. Jana Krivec (predavateljica na študijskem programu Psihosocialna pomoč ter Predstojnica šole za psihoterapijo.)

V okviru akademskega večera bo predstavljen tudi študijski program Psihosocialna pomoč, ki se izvaja na Fakulteti za uporabne družbene študije.