asist. Urša Lamut

Kontakt

E-mail: ursa.sinkovec at urs.si ali ursa.sinkovec at fuds.si

V študijskem letu 2013/14 asistentka ne sodeluje pri pedagoškem procesu.


Življenjepis

Urša Lamut je leta 2005 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in trenutno pripravlja magistrsko nalogo z naslovom »Vpliv uporabe portfolia pri preverjanju in ocenjevanju znanja« na Filozofski fakulteti. Dve leti kasneje se je zaposlila na Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto in na Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove Gorice.

Raziskovanje

Poleg pedagoškega dela sodeluje pri različnih projektih in raziskavah. Tako je leta 2007 in leta 2008 sodelovala pri raziskavi medijske svobode in avtonomnosti medijskega prostora v RS. Samostojno je opravila raziskavo o pomenu in načinu pridobivanja neformalnih delovnih izkušenj in znanj mladih oz. študentov med študijem ter oblikami njihovega dokumentiranja. Njena raziskovalna področja se predvsem navezujejo na uporabo in implementacijo portfolia v izobraževanju in HRM. Je tudi pomočnica urednika pri fakultetni reviji Raziskave in Razprave

Bibliografija

« Nazaj