Frane Adamred. prof. dr. Frane Adam

Kontakt

frane.adam at guest.arnes.si

Sodelovanje pri predmetih podiplomskega študija

Življenjepis

Dr. Adam je rojen leta 1948, diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, doktoriral pa je iz sociologije na Univerzi v Zagrebu 1981. Postdoktorsko se je s štipendijo A. v. Humboldt-Stiftung izpopolnjeval na univerzi v Konstanz and Bielefeld. Dr. Frane Adam je bil predsednik Slovenskega sociološkega združenja med leti 1989 - 1992. OD 2005 do 2010 je bil član Znanstvenega sveta ARRS. Sodeloval je tudi pri projektu Strategija razvoja Slovenije. Dr. Frane Adam se ukvarja pretežno z raziskovalnim delom in vodenjem projektov na Inštitutu za razvojne in strateške analize (IRSA), predava na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, pa tudi na doktorskem študiju na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Njegov raziskovalni interes je usmerjen na primerjalne študije elit in demokracije, na teorije in kazalce razvojne uspešnosti, kot tudi na vpliv socialnega kapitala na prenos znanja in regionalne inovacijske sisteme (več v bibliografskih bazah Cobiss, Sicris, Web of Science, Google Scholar, Scopus ter na spletni strani IRSA: www.institut-irsa.si)

 

Izčrpnejši akademski življenjepis

Bibliografija

« Nazaj