Future students

Student statements

News

se je odvila 18. 6. 2015 na sedežu fakultete v Novi Gorici.

Znani so kandidati za dekana, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature.

Vabimo vas

9
Jul

na sedežu fakultete v Novi Gorici.

9
Jul

na sedežu fakultete v Novi Gorici.

10
Jul

na sedežu fakultete v Novi Gorici.

SASS are people

1 of 26

Slovenian pulse